Aan- en verkoop keuring

De bouwkundig keuring wordt uitgevoerd door een onafhankelijke en ervaren inspecteur. De gehele keuring, buiten het opstellen van de rapportage neemt een uur tot anderhalf uur tijd in beslag  (voor woningen), waarbij alle belangrijke onderdelen van het object beoordeeld worden. Voordat de inspecteur start met de opname worden er eerste enkele vragen met u doorgenomen. Zo krijgt de inspecteur een beeld over het object. Indien er tijdens de opname noemenswaardige gebreken zijn geconstateerd worden deze direct kenbaar gemaakt.

Uiteraard wordt er na het onderzoek een bouwkundige rapportage opgesteld. Uw heeft de mogelijkheid uit twee rapporten.

Standaard Bouwkundig advies

- De bevindingen van de inspecteur met beeldmateriaal.

- Een raming van eventuele herstelkosten

 

Uitgebreid Bouwkundig advies

- De bevindingen van de inspecteur met beeldmateriaal.

- Een raming van eventuele herstelkosten

- Een herstelvoorstel van de geconstateerde gebreken.

 

Heeft u eventueel specifieke vragen en/of wensen, dan kan ik die met u doornemen om zo een passende aanbieding te kunnen doen.