Bouwadvies

De bouwaanvraag (omgevingsvergunning)

Wanneer u gaat bouwen of verbouwen, zijn er een aantal procedures die doorlopen moeten worden voordat daadwerkelijk begonnen kan worden. Het aanvragen van een omgevingsvergunning (voorheen bouwaanvraag) is een van de belangrijkste procedures. Ik verzorg deze aanvraag voor u.

Bouwen of verbouwen
Indien u op ziet tegen het gehele bouwtraject, ik ontzorg u en neem het gehele traject over. Vanaf ontwerp tot en met de oplevering begeleid ik u tot het gewenste resultaat. Als uzelf toch op enkele onderdelen de touwtjes in handen wilt houden, geen probleem. Ik bied u maatwerk en sta u bij in die onderdelen waar u behoefte aan heeft. 

Onderdelen waaruit het bouwtraject bestaat
Onderstaande fases maken deel uit van het bouwtraject. Ik bied u begeleiding in elk gewenst traject.

Initiatieffase: Het idee
Samen met u wordt gekeken naar uw idee. Er wordt een document opgesteld waarin uw idee is weergegeven, maar ook of uw idee wel haalbaar is.

Definitiefase: Wat?
Wat wordt de uitwerking van uw idee? Kan er een goed programma van eisen worden opgesteld? Dit zet ik in samenspraak met u op.

Ontwerpfase: Hoe?

Uw idee wordt uitgewerkt in een eerste ontwerp. Hoe kan uw idee worden gerealiseerd? Met visualisatie wordt dit verduidelijkt. Nadat het voorlopig ontwerp is gemaakt wordt met u gewerkt aan het bijstellen hiervan en kan het definitieve ontwerp worden gemaakt. Deze dient als basis voor de volgende fase.

Voorbereidingsfase: Hoe uit te voeren?

Het definitief ontwerp wordt uitgewerkt in een werkomschrijving of bestek. Dit document dient als basis voor het offertetraject. In samenspraak met u worden aannemers uitgenodigd voor de aanbesteding. Ik zorg voor een heldere aanbesteding en maak voor u inzichtelijk welke aannemer uw idee kan uitwerken.

Realisatiefase: De uitvoering?

De uitvoering is een interessante fase, maar tevens ook wel de meest bewerkelijke. Ik zorg voor toezicht en tussentijdse rapportages om u te informeren over de voortgang van de uitvoering. Tot aan de oplevering blijf ik het traject volgen. De realisatiefase wordt afgesloten met een oplevering en een overdrachtsdocument.

Nazorgfase: In stand houden?

Nadat de oplevering is geweest, houdt het nog niet op. Hoe gaat u het object beheren? Ik geef u advies over integraal vastgoedbeheer.