Bouwkundig onderzoek

Een bouwkundig onderzoek kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. Er treden lekkages op, maar het is onduidelijk waar de oorzaak ligt, De kwaliteit van onderhoud is onvoldoende in kaart gebracht om een begroting op te kunnen stellen, u wilt een second opinion aanvragen, U bekijkt de mogelijkheden tot ver(bouw), maar heeft onvoldoende zicht op de mogelijkheden. Dergelijke vraagstukken worden met u besproken en omgezet in een bouwkundig onderzoek.

Niet een bouwkundig onderzoek is hetzelfde. Als werkwijze probeer ik met u af te spreken in een projectplan hoe het bouwkundig onderzoek het beste kan worden uitgevoerd. Omdat ik samenwerk met meerdere vakdiseplines kan ik maatwerk samenstellen en u helpen.