Brandveiligheid

Brandveligheid gaat niet alleen over het voldoen aan wet- en regelgeving. Ook de personen, omliggende gebouwen, ontvluchten, ontruimen en de omgeving spelen een belangrijke rol in het vraagstuk brandveiligheid. Niet elke gebruiksfunctie kan op eenzelfde manier worden getoetst. Met het uitvoeren van een brandscan wordt inzichtelijk gemaakt hoe de brandveiligheid van uw gebouw is geregeld. Met het opstellen van een brandscan worden altijd drie factoren bekeken. Deze factoren zijn de BIO factoren, Brand, Installaties en Organisatorisch. Als een gebouw, maar ook de installatie en de (BHV) organisatie op orde zijn, mag men spreken van brandveilig.

Het opstellen van een brandscan kent drie varianten;

- Quiscan brandveiligheid; hierbij wordt op hoofdlijnen getoetst aan de wet- en regelgeving en wordt nadat er een inspectie is uitgevoerd een rapport opgesteld met de meest voorkomende gebreken.

- 100% opname brandveiligheid; met deze opname wordt het gehele gebouw, de tekeningen, logboeken etc gecontroleerd, geinventariseerd en op locatie geinspecteerd. Alle resultaten worden verwerkt in een rapport, waarbij de compartimenteringstekeningen worden aangemaakt en de geconstateerde gebreken op basis van de hoofdstukken uit het Bouwbesluit 2012 (brandveiligheid) worden weergegeven inclusief een fotoreportage. 

- Compleet met oplevering; hierbij wordt de 100% opname uitgebreid met het daadwerkelijk opstellen van een uitvoeringsplan, opstellen van een kostenraming, opstellen van een werkomschrijving, het verzorgen van de aanbesteding en het opleveren van het gehele project inclusief financiele eindcontrole.