Conditiemeting

Met de conditiemeting volgens de NEN 2767 wordt de technische kwaliteit van bouw- en installatiedelen op een objectieve manier vastgelegd. De methode zoals omschreven in de NEN 2767 wordt conditiemeting genoemd en genereerd een conditiescore. Met deze conditiescore wordt een basis gelegd voor het opstellen van een meerjarenonderhoudsbegroting.

De basis van een conditiemeting is het kwalificeren en het kwantificeren van gebreken van bouw- en installatiedelen op uniforme wijze. De conditiescore wordt weergegeven op een zespuntschaal. Hierbij is Conditiescore 1 de nieuwbouwstaat en Conditiescore 6 een zeer slechte staat van onderhoud. 

Met deze conditiemeting kunnen wij een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opstellen, dat u in staat stelt het levensloopproces van gebouwen naar kosten, tijd en kwaliteit te beheersen.

Ik ben in bezit van het certificaat RGD BOEI (integraal Vastgoed Inspecteur en Adviseur). Ik help u graag bij het opstellen van een programma van eisen, waarin uw uitgangspunten met betrekking tot integrale vastgoedinspecties en advies worden uitgewerkt. Ook de uitvoering van integrale inspecties (bouwkundig) en het opstellen van een integraal advies behoort tot mijn diensten.