Onderhoudsplanningen

De meerjaren onderhoudsplanning (MJOP) geeft u inzicht in het financiele verloop van de onderhoudsbehoefte van uw vastgoed. Ik help u bij het opstellen van een meerjaran onderhoudsplanning. In een intakegesprek worden de uitgangspunten vastgelegd.

Verplichting van een MJOP voor VvE's

Sinds 1 mei 2008 is het voor een VvE verplicht om een reservefonds te hebben voor het te verwachten periodiek- en grootonderhoud aan het gebouw. Met deze verplichting wil de overheid achterstallig onderhoud voorkomen. Niet iedere gebouweigenaar is verplicht een MJOP op te laten stellen, maar om uw gebouw fincanieel goed in beeld te hebben, adviseer ik om toch een MJOP op te stellen.

Inventarisatie bouw- en installatiedelen

Voordat een MJOP kan worden opgesteld is het van belang dat er een goede en uitgebreide inventarisatie wordt uitgevoerd van de bouw- en installatiedelen. Op basis van tekeningen, documentatie en een intake gesprek wordt de voorbereiding getroffen voor de inventarisatie. Een deel van deze inventarisatie wordt als bureaustudie uitgevoerd. Het tweede deel bestaat uit een inspectie op locatie, waarbij een opname wordt gedaan van alle bouw- en installatiedelen. De uiteindelijke inventarisatielijst wordt gebruikt als input voor het opstellen van de MJOP.

MeerJarenOnderhoudsPlanning of MJOP

Een MeerJarenOnderhoudsplan (MJOP) geeft alle te verwachten kosten voor periodiek- en grootonderhoud van het gebouw weer. Afhankelijk van de looptijd van het MJOP krijgt u inzicht in de verwachten uitgaven aan onderhoud van de bouw- en installatiedelen. In het MJOP zijn drie elementen van het groot belang. Het MJOP moet aangeven over welk bouwdeel het gaat, wanneer deze aan vervanging of herstel toe is en wat de kosten hiervan zijn.

  • Bouwdeel: het MJOP moet laten zien over welk bouw- en installatiedeel het gaat (kozijnen, gevel, dak, dakgoot, cv, lift,etcetera).
  • Cyclus: het MJOP moet laten zien hoe lang een bepaald bouw- en installatiedeel mee gaat en wanneer er dus herstel of vervanging plaats moet vinden.
  • Kosten: tot slot moet er in het MJOP staan wat de kosten voor herstel of vervanging zijn van de bouw- en installatiedelen.

Van groot belang is dat alle bouw- en installatiedelen worden meegenomen in het MJOP. Vaak wordt er bijvoorbeeld een plan gemaakt voor 10 jaar. Als in zo’n geval het dak een levensduur heeft van 15 en de lift van 25 jaar, dan moeten deze meegenomen worden in het plan, zodat in ieder geval voldoende geld gereserveerd wordt.

Opstellen jaarbegroting

Nadat de MJOP door de opdrachtgever is goedgekeurd, kan een jaarbegroting worden opgesteld. Op basis van deze jaarbegroting kan het uitvoeringsplan worden gemaakt om de geplande werkzaamheden ook daadwerkelijk uit te gaan voeren.

Uitvoeringsbegeleiding

Het goedgekeurde uitvoeringsplan wordt omgezet in technische omschrijvingen waarmee offertes worden aangevraagd. Met de uitvoeringsbegeleiding kan ik u geheel ondersteunen. Van offerte aanvraag tot en met oplevering draad ik zorg voor de uitvoering van uw jaarplan en lever de werkzaamheden op conform de afgesproken kwaliteit-eisen.

Actualisatie van het MJOP

Nadat u een MJOP heeft laten opstellen is het raadzaam om deze regelmatig te actualiseren. Na uitvoering van een herinspectie/conditiemeting wordt de kwaliteit van onderhoud weer vastgelegd en eventueel aangepast. Ook de MJOP wordt aangepast. Hiermee kan een gebouweigenaar zorgen voor een actueel reserveringsoverzicht.

Reservefonds voor onderhoud

Het onderhoud van een woon- en/of utiliteitsgebouw kost veel geld. Als u als eigenaar/VvE geen gelden reserveert, kunnen de kosten in een bepaald jaar hoog uitvallen. Bijvoorbeeld als het dak of de kozijnen vervangen moet worden. Met name bij VvE's komt het nog wel eens voor dat het onderhoud steeds wordt uitgesteld omdat er onvoldoende geld in kas is waardoor er een onderhoudsachterstand ontstaat. Na het opstellen van een MJOP kan inzichtelijk worden gemaakt wat de storting moet zijn om het onderhoud goed uit te voeren.

Actualisatie MJOP

Nadat u een MJOP heeft laten opstellen is het raadzaam om deze regelmatig te actualiseren. Na uitvoering van een herinspectie/conditiemeting wordt de onderhoudstaat weer vastgelegd en eventueel aangepast. Ook de MJOP wordt aangepast. Hiermee kan een gebouweigenaar zorgen voor een actueel reserveringsoverzicht.