Technisch beheer

Technisch beheer bestaat o.a. uit;

-        Inventarisatie en inspectie vastgoed (nulinspectie)

-        Opstellen concept meerjaren onderhoudsplanning

-        Opstellen definitieve meerjaren onderhoudsplanning/jaarbegroting

-        Bestek en/of werkomschrijving schrijven

-        Aannemers selecteren

-        Aanbesteding en gunning werkzaamheden

-        Aanvraag vergunningen en/of eventuele subsidiemogelijkheden

-        Controle voortgang, budget & kwaliteit uitvoering

-        Oplevering & controle meer- en minderwerk

-        Controle werk aan einde onderhoudstermijn

-        Financiële eindrapportage

-        Jaarlijkse herinspectie voor actualisatie meerjaren onderhoudsbegroting.