Meer dan een stapel stenen

De diensten van Keulemans Vastgoedbeheer en Bouwadvies gaan verder dan het beheren van een stapel stenen. Ik ben betrokken bij elk project en geef onafhankelijk advies. Uw project verdient de aandacht en uitwerking die het nodig heeft. Ik zorg ervoor dat uw project die aandacht krijgt en bewaak deze totdat het resultaat is behaald. Een gebouw is meer dan een stapel stenen. Dat is wat ik steeds voor ogen heb en overdraag op mijn opdrachtgevers. Niet een gebouw is hetzelfde, niet een advies is hetzelfde, niet een begroting is hetzelfde, niet een meerjarenonderhoudsbegroting is hetzelfde etc. “uw vraagstuk staat centraal”

De organisatie

Persoonlijke aandachtkwaliteitduidelijkheid en betrouwbaarheid zijn de kernwaarden die ik in acht neem. Ik bespreek samen met u wat de projectmogelijkheden zijn. Ik neem de zorg uit handen en geef antwoord op de klantvraag of kom met een oplossing die daarbij past.  

Oprichting

Keulemans Vastgoedbeheer en Bouwadvies is in 2011 opgericht door Koen Keulemans. Als bouwkundige heb ik al meer dan 15 jaar ervaring in het beheren en onderhouden van vastgoed en het begeleiden van opdrachtgevers tijdens (ver)bouwprojecten.
Na het afronden van de MTS Bouwkunde ben ik gaan werken bij een cooperatie. Na een aantal jaren ervaring te hebben opgedaan als toezichthouder heb ik in 2000 de overstap gemaakt naar een bouwkundig adviesbureau. Voor verschillende vastgoedobjecten in portefeuille van opdrachtgevers zoals, schoolbesturen, gemeenten en verenigingen van eigenaren heb ik als projectleider zorg gedragen voor het technisch beheer, inspecties, bouwbegeleiding en financiële verantwoording van projecten.

Lees meer

Certificeringen

Keulemans Vastgoedbeheer en Bouwadvies is als Onderhoudskundige vastgoed, Integraal Inspecteur Vastgoed en Integraal Adviseur Vastgoed gecertificeerd door Sertum en opgenomen in het register. Om als onafhankelijke partij een goed advies te kunnen blijven geven, is het van belang dat kennis up to date wordt gehouden. Door het jaarlijks volgen van verplichte permanente educatie wordt de kennis geborgd. Het Sertum beoordeeld vervolgens of een verlenging van registratie kan plaatsvinden.

Beoordelingskader RGDBOEI inspecteur vastgoed

De RgdBOEI Integraal Inspecteur Vastgoed functioneert in een context samen met een RgdBOEI Adviseur. De adviseur adviseert over de strategische kaders waarbinnen de inspectie plaatsvindt en de inspecteur stelt binnen deze kaders zijn inspectieplan op.

Flyer SERTUM

Wilt u zeker weten dat u capabele professionals inhuurt voor het onderhoud en technisch beheer van uw vastgoed? Of andersom: wilt u als professional simpelweg kunnen bewijzen dat u structureel en systematisch met kwaliteit bezig bent? Onthoud de naam Sertum dan alvast.

Gedragscode SERTUM

Keulemans Vastgoedbeheer en Bouwadvies gebruikt de gedragscode onderhoudskundige vastgoed. Deze gedragscode is van toepassing op Geregistreerde, die zijn ingeschreven in een van de registers gevoerd door Sertum te Delft

Registratie COV

Deze Registerbeschrijving is opgesteld om alle geldende voorwaarden en documenten te bundelen en als zodanig inzicht te verschaffen in het register. De Onderhoudskundige Vastgoed is werkzaam in de volgende (soort) functies: • Projectleider Onderhoud/Onderhoudsbeheer etc. in dienst van een adviesbureau, een organisatie die eigen onroerend goed beheert • of onroerend goed van derden. • Hoofd technische of Facilitaire dienst van een bedrijf of instelling. • Projectleider beheer en onderhoud bij een uitvoerende partij. De Onderhoudskundige Vastgoed houdt zich in zijn dagelijkse werk (onder meer) bezig met de volgende activiteiten: • Verzamelen van marktkennis en het implementeren daarvan in de organisatie. • Vormgeven van de aanpak van onderhoud; • Beoordelen van technische kwaliteit gebouwen en bouwdelen en het vertalen daarvan in onderhoudsbeleidsplannen en uitvoeringsstrategieën; • Geven van mondelinge en schriftelijke adviezen; • Begeleiden van uitvoering van onderhoudswerkzaamheden; Inrichting en beheer van administratieve gegevens van vastgoed en daarover uitgebrachte adviezen.

Registratie IIV

Deze Registerbeschrijving is opgesteld om alle geldende voorwaarden en documenten te bundelen en als zodanig inzicht te verschaffen in het register. De Integraal Inspecteur RgdBOEI is een vaktechnisch bekwame inspecteur. Bekend met de inspectiemethodiek zoals deze is vastgelegd in de NEN2767. Vervolgens is deze inspecteur opgeleid in de RgdBOEI© methodiek. Deze methodiek is specifiek ontwikkeld voor inspecties aan gebouwen van de Rijksgebouwendienst. De werkwijze van deze methodiek is algemeen inzetbaar voor andere vastgoedeigenaren of beheerders. Het specifieke van deze methodiek is de integrale visie op het vastgoed die aan de hand van deze inspectiemethode wordt gegenereerd. Hierin komen aspecten zoals brandveiligheid, technische toestand, energieverbruik, veiligheid in het gebruik en wet- en regelgeving aan de orde.

Registratie IAV

Deze Registerbeschrijving is opgesteld om alle geldende voorwaarden en documenten te bundelen en als zodanig inzicht te verschaffen in het register. De Integraal Adviseur Vastgoed is een speciaal opgeleide adviseur. Werkend met de methodiek zoals deze is vastgelegd in de RgdBOEI© methodiek. Deze methodiek is specifiek ontwikkeld voor inspecties aan gebouwen van de Rijksgebouwendienst. De werkwijze van deze methodiek is algemeen inzetbaar voor andere vastgoedeigenaren of beheerders. Het specifieke van deze methodiek is de integrale visie op het vastgoed die aan de hand van deze inspectiemethode wordt gegenereerd. Hierin komen aspecten zoals brandveiligheid, technische toestand, energieverbruik, veiligheid in het gebruik en wet- en regelgeving aan de orde.

Bewijs van registratie

Via de website van SERTUM is Keulemans Vastgoedbeheer en bouwadvies op te zoeken. Als geregistreerde is het noodzakelijk een bewijs van registratie te kunnen tonen.

 

Locatie

Het kantoor van Keulemans Vastgoedbeheer en Bouwadvies is gevestigd op:

Vijfhuizen 5a 
5011 XE Tilburg

Kantoor Keulemans Vastgoedbeheer en Bouwadvies op locatie Vijfhuizen 5a in Tilburg