Portfolio

Keulemans Vastgoedbeheer en Bouwadvies is trots op zijn projecten. Graag toon ik u een selectie uit mijn projecten.

Project

"The Making Off" Van voormalig Rabobank kantoor naar coöperatie "De Bank"

Locatie: Loon op Zand
Uitvoering: 2015
Opdrachtgever: Rabobank de Langstraat
Werkzaamheden: Als bouwmanager heb ik het project van initiatief tot en met oplevering en ingebruikname begeleid. Als bouwmanager was ik de spil tussen de coöperatie en de Rabobank. Als team samen is samen met coöperatie WOW een mooi project gerealiseerd.

Bekijk hier "The Making Off"

Van voormalig Rabobank kantoor tot cooperatie "De Bank" een gebouw waar sport, spel, welzijn, gezondheid en werk zijn samengebracht.

 

Project

Aan- en verkoopkeuringen

Locatie: Loon op Zand, Waspik, Oisterwijk
Uitvoering: 2015/2016
Opdrachtgever: Diverse particulieren
Werkzaamheden: Het uitvoeren van aan- en verkoopkeuringen

In opdracht van diverse particulieren heb ik een bouwkundige inspectie uitgevoerd ten behoeve van de aan- en verkoop van woningen. De opdrachtgever wil er zeker van zijn de er geen verborgen gebreken aanwezig zijn. In een bouwkundige rapportage worden geconstateerde gebreken met daarbij horende kosten inzichtelijk gemaakt. Door het uitvoeren van een bouwkundige inspectie voldoet de opdrachtgever aan zijn zorgplicht.

Project

Bouwbegeleiding nieuwbouw Teteringen

Locatie: Hoge Gouw 5 te Teteringen
Uitvoering: 2015/2016
Opdrachtgever: Fam. Kapteijns
Werkzaamheden: Bouwbegeleiding en opleverkeuring

In opdracht van de Familie Kapteijns heb ik in 2015 en 2016 de bouwbegeleiding uitgevoerd voor hun vrijstaande nieuwbouw woning. Op basis van geplande inspectiemomenten is de kwaliteit vastgelegd in een voortgangsrapportage. Door middel van deze rapportage met bijbehorende fotoreportages is de opdrachtgever op de hoogte gehouden over de voortgang van het bouwproces. Eind april 2016 is de woning opgeleverd. Aannemer Janssen Bouw BV heeft een mooi product afgeleverd.

Project

Bouwconstructie woonhuis Berkel-Enschot

Locatie: Patrijslaan 44a te Berkel-Enschot
Uitvoering: 2011
Opdrachtgever: Fam. Nass
Werkzaamheden: Bouwkundig advies en constructieberekening

De heer M. Nass uit Berkel-Enschot heeft Keulemans Vastgoedbeheer en bouwadvies de opdracht gegeven om advies uit te brengen ten behoeve van de constructieve aanpassingen die nodig zijn voor een interne verbouwing. Aanvraag omgevingsvergunning en uitvoering van de werkzaamheden zijn door de heer Nass in eigen beheer uitgevoerd.

> Bekijk meer documentatie

Project

Bouwkundige inspectie monumentaal pand

Locatie: Heusden
Uitvoering: 2012
Opdrachtgever: Fam. Van Dijk
Werkzaamheden: Uitvoeren bouwkundige inspectie en opstellen kostenraming

Uitvoeren van een bouwkundige inspectie ten behoeve van aankoop woning

Project

Inspectie Bedrijfspand Oisterwijk

Locatie: Gasthuisstraat 20 te Oisterwijk
Uitvoering: 2016
Opdrachtgever: Hortinova BV
Werkzaamheden: Bouwkundige inspectie i.v.m. aankoop bedrijfspand

In verband met een bedrijfsuitbreiding van Hortinova BV hebben wij een bouwkundige inspectie uitgevoerd aan een bedrijfspand te Oisterwijk. Deze inspectie is gedaan ter voorbereiding op een mogelijke aankoop van het gebouw. Voor de klant zijn de gebreken inzichtelijk gemaakt. Daarbij is een overzicht opgesteld met herstelkosten die op korte- en middenlange termijn te verwachten zijn.

Project

MJOP Zorgvastgoed

Locatie: Huizen
Uitvoering: Inventarisatie/conditiemeting NEN 2767
Opdrachtgever: AAG Vastgoed en Huisvesting BV
Werkzaamheden: Uitvoeren inventarisatie/conditiemeting NEN 2767 en opstellen aankoopadvies

In opdracht van AAG Vastgoed & Huisvesting is een inventarisatie en conditiemeting uitgevoerd van een schoolgebouw voor slechtziende clienten. Vervolgens is de informatie verwerkt in O-prognose. Als rapportage is in overleg met de opdrachtgever gekozen om een adviesrapport te maken waaruit blijkt wat de technische kwaliteit is van het object. De informatie geeft inzicht om te besluiten het object aan te kopen.

Project

Omgevingsvergunning Appartementen Udenhout

Locatie: Slimstraat 18, Udenhout
Uitvoering: Aanvraag omgevingsvergunning
Opdrachtgever: Particulier
Werkzaamheden: Het begeleiden van de opdrachtgever bij het opstellen en indienen van een omgevingsvergunning

De opdrachtgever wilde naast een huidige bedrijfsruimte ook nog een tweetal appartementen realiseren. Om deze transformatie te kunnen realiseren heb ik de opdrachtgever geholpen om hierbij de juiste stappen te ondernemen. 

Project

Ontwerp 4 woningen Tilburg

Locatie: Vijfhuizen 3a te Tilburg
Uitvoering: 2010
Opdrachtgever: Fam. Vromans
Werkzaamheden: Tekenwerk en aanvraag principeverzoek

In opdracht van de Fam. Vromans  is gezocht naar mogelijkheden om het bestaande kavel te verdelen. Daarbij is gekeken naar sloop van bestaande bebouwing, verbouw van huidige bebouwing en uitvoering van nieuwbouw.

Uiteindelijk is een voorstel gedaan om een principeverzoek in te dienen bij de Gemeente Tilburg. Om het principeverzoek compleet in te dienen hebben wij het tekenwerk en de motivatie hierbij verzorgt.

Project

Oplevering 6 nieuwbouwwoningen

Locatie: Maarten van Leeuwenstraat te Loon op Zand
Uitvoering: 2012
Opdrachtgever: Een collectief van 6 eigenaren
Werkzaamheden: Begeleiding bij de oplevering van nieuwbouwwoningen en het opstellen van rapporten ten behoeve van de oplevering

In opdracht van een collectief van 6 eigenaren heeft Keulemans Vastgoedbeheer en bouwadvies de begeleiding uitgevoerd bij oplevering van nieuwbouwwoningen.

Project

RGD BOEI inspecties

Locatie: Diverse gebouwen te Apeldoorn
Uitvoering: 2016
Opdrachtgever: Cosource
Werkzaamheden: Uitvoeren RGD BOEI inspectie en uitwerking resultaten in Condor

Test tekst

Project

Uitbreiding Vissers BV Udenhout

Locatie: Ambachtsweg 8 te Udenhout
Uitvoering: 2012
Opdrachtgever: Vissers BV
Werkzaamheden: Tekenwerk, omgevingsvergunning en bouwbegeleiding

Vissers oudpapier- en metaal recycling BV heeft vanaf 2005 een forse groei in het bedrijf gekend. Hiervoor was een uitbreiding van het huidige bedrijf aan de Ambachtsweg 11 te Udenhout noodzakelijk.

Na de aankoop van het tegenover gelegen pand heeft Keulemans Vastgoedbeheer de opdracht gekregen voor;

  • Uitwerken schetsplan voor de Gemeente Tilburg
  • Uitvoering tekenwerk ten behoeve van de omgevingsvergunning
  • Aanvraag omgevingsvergunning
  • Eindbeoordeling uitgevoerde werkzaamheden

Het aangekochte object moest worden aangepast voor de bedrijfsvoering van Vissers BV. Hiervoor is het pand bouwkundig aangepast, is het terrein aangepast en voorzien van een vloeistofdichte vloer en is er een erfafscheiding geplaatst.

Project

Verbouwing kantoor Rabobank Loon op Zand

Locatie: Kerkstraat 5 te Loon op Zand
Uitvoering: 2015/2016
Opdrachtgever: Rabobank de Langstraat
Werkzaamheden: Voorzitter coöperatie i.o en bouwbegeleiding herbestemming

In opdracht van Rabobank de Langstraat, heb ik het bouwmanagement uitgevoerd voor de herbestemming van het voormalige kantoor te Loon op Zand. De nieuwe huurder "cooperatie de Bank" wordt tijdens het gehele traject begeleid waardoor na de zomer de nieuwe bedrijven kunnen starten. In het voormalige Rabobank kantoor wordt gevestigd, een sportschool, Fysio praktijk, Buitenschoolse opvang en een lunchroom gerund door medewerkers met een verstandelijke beperking.

Het gebouw is in september 2015 opgeleverd. In overleg met de Rabobank wordt gezocht naar mogelijkheden om het beheer en onderhoud te organiseren.

Vragen over een project?

Wilt u meer weten over een project of heeft u vragen. In een persoonlijk gesprek neem ik met u de mogelijkheden door van uw project en/of vraagstuk. Ik stel voor u een integrale projectplan op, waarin uw vraagstuk wordt beantwoord.

Voor vragen en informatie ben ik bereikbaar op telefoonnummer 06-53379848
Of stel uw vraag via het contactformulier. Ik neem dan zo snel mogelijk contact met u op.

> Ga naar contactformulier